» » Pokaz osiągnieć współpracy z firmą Transbit Sp. z o.o.

Pokaz osiągnieć współpracy z firmą Transbit Sp. z o.o.

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 29. czerwca 2018 roku pracownicy Wydziału Elektroniki (m.in. dr hab. inż. Dariusz Laskowski) i przedstawiciel firmy Transbit Sp. z o.o. (mgr inż. Rafał Polak) przedstawili kolejne produkty będące efektem realizacji różnego typu prac naukowo-badawczych. Jednym z nich był Bezpieczny System Wymiany Danych (BSWD) wykorzystujący perspektywiczne techniki i technologie (tj. SCIP, MPLS) dla zapewnienia bezpiecznego obiegu informacji w środowiskach heterogenicznych. Komponenty BSWD posiadają szerokie zastosowanie zarówno w istniejących, jak i przyszłościowych systemach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych realizujących szeroką paletę usługową na różnym poziomie bezpieczeństwa przez standardowe interfejsy międzysystemowe. Efektywność i niezawodność funkcjonalna uniwersalnych komponentów BSWD może stanowić szkielet opracowania wysokiej jakości docelowego Systemu Wymiany Danych dla Organów Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym, w szczególności w odniesieniu do systemów eksploatowanych w MON.  Elastyczności i skalowalność BSWD umożliwia również zastosowanie go w systemie komunikacji ambasad, konsulatów i innych przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych RP, ponieważ minimalnym wymaganiem jest dostęp do sieci Internet. Produkt ten znalazł już uznanie wśród koalicjantów na licznych pokazach i ćwiczeniach (tj. CWIX 2015-2018, itp.). Tego typu produkty będące efektem polskiej myśli naukowej uczelni i możliwości produkcyjnej przedsiębiorstwa to pożądana współpraca w zakresie opracowania i wdrożenia gotowego produktu spełniającego wysokie wymagania współczesnego pola walki. Produkt od początku będący „dobrem narodowym” z pełnym i nieograniczonym dostępem do „know how”. Produkty typu BSWD zwiększają postrzeganie Polski, jako wiarygodnego sojusznika przetwarzającego „dane wrażliwe” z gwarancją bezpiecznej komunikacji zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami standardowymi (tj. STANAG).