» » Oferta praktyk organizowanych w Instytutach Wydziału Elektroniki 2018

Oferta praktyk organizowanych w Instytutach Wydziału Elektroniki 2018

Informujemy, że w miesiącach lipiec – wrzesień Instytuty Wydziału Elektroniki przygotowały ofertę realizacji praktyki zawodowej dla studentów studiów pierwszego stopnia, po IV i VI semestrze oraz studentów studiów drugiego stopnia.

W tabeli poniżej wskazano terminy, miejsce realizacji poszczególnych praktyk oraz limit osób, które mogą być przyjęte na praktykę.

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z ww. opiekunami praktyk.