» » Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Elektroniki z dnia 22.05.2018 r.

Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Elektroniki z dnia 22.05.2018 r.

wpis w: Aktualności | 0

W związku z Uchwałą Komisji Wyborczej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 72/KWA/2017 z dnia 3 października 2017 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału WEL zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Wydziału Elektroniki.

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza nauczycieli akademickich posiadających tytuł  naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego na wybory uzupełniające do Rady Wydziału (2 wakaty) w dniu 13 czerwca 2018 w sali 121 (sala Rady Wydziału Elektroniki), budynek 45 o godz. 9:00.

Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz z oświadczeniem należy składać do sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej, mgr inż. Rafała BIAŁKA , pok. 80/100, do dnia 30.05.2018 r., do godz. 14.

Komisja Wyborcza WEL