» » Wykaz tematów prac końcowych dla studiów podyplomowych „Systemy Informacyjno-pomiarowe” dla naboru 2018

Wykaz tematów prac końcowych dla studiów podyplomowych „Systemy Informacyjno-pomiarowe” dla naboru 2018

Wykaz tematów prac końcowych dla studiów podyplomowych
„Systemy Informacyjno-pomiarowe”
dla naboru 2018
Temat pracy końcowej Kierownik pracy
1 Organizacja procesu eksploatacji urządzeń i systemów informacyjno-pomiarowych w wybranej jednostce wojskowej dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT
2 Demonstrator sposobów wyznaczania niepewności pomiarów dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski, prof. WAT
3 Analiza wpływu temperatury otoczenia na wskazania lotniczych wysokościomierzy barometrycznych dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski, prof. WAT
4 Współczesny oscyloskop cyfrowy – budowa, możliwości pomiarowe oraz kalibracja z wykorzystaniem środowiska MET/CAL dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. WAT
5 Koncepcja obsługi metrologicznej przyrzadów pomiarowych odrzutowego samolotu szkolnego M-346 „BIELIK” dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. WAT
6 Ocena możliwości wykorzystania digitizera SP Devices ADQ7 w pomiarach sygnałów z zakresu GHz dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. WAT
7 Ocena możliwości modułu NI myDAQ jako uniwersalnego przyrządu pomiarowego dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. WAT
8 Badanie skuteczności systemu automatycznego rozpoznawania mówcy dla głosów rejestrowanych z wykorzystaniem laryngofonu prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
9 Rozbudowa bazy głosów oraz badania eksploatacyjne z wykorzystaniem interfejsu systemu automatycznego rozpoznawania mówcy prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
10 Metody pomiarów źródeł częstotliwości wzorcowych. Wykorzystanie metody GPS Common View do zdalnej oceny wzorców częstotliwości. dr inż. Janusz Wawer
11 Optymalizacja procesu kalibracji laserowych dalmierzy Geodezyjnych w Centralnym Wojskowym Ośrodku Metrologii prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
12 Kalibracja stanowiska  AM37T20B do przeprowadzania prób dynamicznych silników odrzutowych samolotów F-16 – część elektryczna mgr inż. Piotr Preibisch
13 Kalibracja stanowiska  AM37T20B do przeprowadzania prób dynamicznych silników odrzutowych samolotów F-16 – część ciśnieniowa. mgr inż. Piotr Paziewski
14 Wykorzystanie technik obrazowych w procesie kalibracji analogowych przyrządów pomiarowych wskazujących mgr inż. Jolanta Chmielińska
15 Zdalne sterowanie przyrządami pomiarowymi z wykorzystaniem interfejsów RS-232 oraz LXI dr inż. Tomasz Ciechulski
16 Cyfrowe przetwarzanie i analiza wysokonapięciowych przebiegów udarów piorunowych mgr inż. Piotr Figoń
17 Projekt, symulacja, wykonanie oraz badania laboratoryjne filtra antyaliasingowego mgr inż. Rafał Białek
18 Stanowisko do badania czułości optycznych czujników dymu w Systemach Sygnalizacji Pożarowej mgr inż. Jarosław Łukasiak
19 Pomiar poziomu sygnału, WFS i tłumienia z wykorzystaniem przetworników Agilent U 2000A i programu Power Panel mgr inż. Grzegorz Nitecki
20 Wykorzystanie sieci komputerowej LAN do synchronizacji czasu mgr inż. Robert Berczyński
21 Usługi sterowania i pomiaru za pomocą przyrządów pomiarowych wyposażonych w interfejs sieci LAN mgr inż. Robert Berczyński
22 Ocena niedokładności pomiaru temperatury za pomocą wybranych urządzeń IR dr inż. Marek Szulim