» » Decyzje Dziekana dot. pomocy materialnej

Decyzje Dziekana dot. pomocy materialnej

Prosimy o zgłaszanie się do pok. nr 12/45 po odbiór decyzji dziekana dotyczących pomocy materialnej.

Wypłata stypendium może nastąpić dopiero po odebraniu decyzji i jej uprawomocnieniu.

Uprawomocnienie decyzji następuje po 14 dniach od jej odebrania lub z  dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od  decyzji.