Praktyki

Dziekanat Wydziału Elektroniki przypomina wszystkim zainteresowanym studentom (studia I stopnia nabór 2015, 2016 oraz studia II stopnia nabór 2017) o konieczności odbycia praktyki studenckiej w przerwie wakacyjnej, w terminie od 02.07.2018 r. do 29.09.2018 r. oraz rozliczenia się z odbytych praktyk do 03.10.2018 r.

Najpóźniej do dnia 11.06.2018 r. należy dostarczyć dokumenty do dziekanatu (pok. 9/45), umożliwiające przystąpienie do realizacji praktyki studenckiej, tj.:

  1. „Oświadczenie zakładu pracy przyjmującego studenta na praktykę wraz z programem praktyki (odpowiednio dla praktyki ogólnotechnicznej, kierunkowej i specjalistycznej)”,
  2. „Porozumienie w sprawie praktyki studenckiej” (2 egzemplarze),
  3. „Oświadczenie studenta o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków”.

Niezbędne dokumenty są do pobrania na stronie Wydziału – zakładka „Wzory dokumentów dla praktykantów”.