» » Dzień WAT w Pilicy

Dzień WAT w Pilicy

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 22.03.2018 r. Dział Spraw Studenckich Wojskowej Akademii Technicznej wspólnie z Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Pilicy Anną Woźniczko zorganizował w szkole dzień WAT. Zarówno dla pracowników jak i uczniów Zespołu Szkół był to wyjątkowy dzień. W tym dniu swoją obecnością spotkanie zaszczycili w szkole także Panowie: Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Wicestarosta Powiatu Zawiercie Bogusław Piotrowski oraz gospodarz tej ziemi Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy Artur Janosik.

Współpraca Zespołu Szkół z WAT zaowocowała zorganizowaniem dnia naszej uczelni w szkole. Nasi pracownicy zorganizowali cykl wykładów dla uczniów tej szkoły. Uczniowie zostali zapoznani przez dr inż. Zdzisława Chudego Kierownika Działu Kształcenia WAT ze strukturą, osiągnięciami, bazą dydaktyczną i sportową oraz kierunkami studiów wojskowych i cywilnych na uczelni. Szczególna uwaga podczas wystąpienia została zwrócona na zasady rekrutacji do WAT na studia wojskowe. W następnym wystąpieniu dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT przedstawił prezentację dotyczącą Wydziału Elektroniki WAT. W prezentacji uwagę zwrócił na organizację, potencjał kadrowy wydziału, działalność naukowo-badawczą oraz kierunki i specjalności studiów które są realizowane na wydziale. W wystąpieniu poruszono także zagadnienia współpracy wydziału z innymi jednostkami i uczelniami technicznymi, scharakteryzowano bazę dydaktyczną wydziału oraz przedstawiono ogólną liczbę kształconych osób.

Dalsza część dnia miała charakter warsztatowy i dotyczyła wykładów zaprezentowanych przez dwóch wykładowców Wydziału Elektroniki WAT. Uczniowie wysłuchali wykładu dr hab. inż. Adama Rosińskiego, prof. PW z Wydziału Elektroniki nt. „Zastosowanie elektroniki w nowoczesnych systemach bezpieczeństwa”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie zarówno klas maturalnych, jak niższych. W ramach wykładu uczniowie dowiedzieli się czym są elektroniczne systemy zabezpieczeń (m.in. systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji pożarowej). Został zaprezentowany szczegółowo system sygnalizacji włamania i napadu ze szczególnym uwzględnieniem mediów transmisyjnych przewodowych i bezprzewodowych. W czasie wykładu przedstawiono również projekt naukowo – badawczy pt. „Multibiometryczny system identyfikacji osób do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym”, który został zrealizowany w WEL WAT.

Mgr inż. Piotr Figoń przeprowadził wykład pt. „Elektrotechnika, ależ to proste”. Wykład dotyczył zagadnień wytwarzania oraz rozdziału energii elektrycznej, był więc ściśle powiązany z elektroenergetyką, która sama w sobie stanowi bardzo rozległą dziedzinę wiedzy. W pierwszej części omówiono konwencjonalne źródła energii elektrycznej. Przedstawiono zasadę działania turbogeneratora, sposób jego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz wyjaśniono powody, dla których stosuje się wielostopniową transformację napięcia w systemie elektroenergetycznym. W części drugiej poruszono temat elektrowni wiatrowych i wodnych oraz skonfrontowano wady i zalety konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

W trakcie całego spotkania czynne było stoisko reklamujące WAT oraz Wydział Elektroniki, które było obsługiwane przez dwóch studentów studiów wojskowych. Cieszyło się ono dużym powodzeniem, a podchorążowie udzielili odpowiedzi na bardzo wiele pytań, szczególnie dotyczących warunków socjalnych, egzaminów wstępnych, zakwaterowania i codziennego życia na studiach wojskowych.

W przerwie między wykładami Pani Dyrektor Szkoły Anna Woźniczko przedstawiła ciekawą prezentację dotyczącą historii i czasów współczesnych Zespołu Szkół. Delegacja pracowników z WAT dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Szkoły w dosyć krótkim czasie mogła zwiedzić wybrane, najważniejsze zabytki gminy – Zamek na Smoleniu znajdujący się na szlaku Orlich Gniazd, wzgórze Św. Piotra z ruinami kościoła z roku 1066 oraz piękny rynek miasta Pilica.

W trakcie wykładu oraz, w kuluarach, po jego zakończeniu, pojawiało się wiele pytań dotyczących szczegółów technicznych zaprezentowanych wykładów, zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli.

Wyjazd przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej do Pilicy należy uznać za szczególnie udany ze względu na duże zainteresowanie tematyką przedstawioną przez naszych pracowników, a także okazaną nam przychylność i serdeczność.

Opracował Jacek Paś