» » Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów

Szanowni Absolwenci Wydziału Elektroniki!
Dziekan Wydziału Elektroniki zaprasza absolwentów wydziału na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów, które odbędzie się w dniu 28. marca 2018 r., o godzinie 14.00, (godzina stawiennictwa 13.30), w Sali Kinowej Klubu Wojskowej Akademii Technicznej przy ulicy Gen. Witolda Urbanowicza 25A, (róg ulic Urbanowicza i Archimedesa).
Uroczystość jest przygotowana z myślą wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Elektroniki, z zimowej edycji egzaminów dyplomowych r. a. 2017/2018.
Możliwy jest udział absolwentów z wcześniejszych edycji egzaminów, którzy dotychczas nie mogli wziąć udziału w uroczystości wręczenia dyplomu. W tym celu należy zgłosić w dziekanacie zamiar uczestniczenia w uroczystości (dziekanat.wel@wat.edu.pl lub 261 837 224; do dnia 26.03.2018 r., godz. 14.00).
Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Akademii (§ 52 Regulaminu Studiów Wyższych w WAT) a w tym oddanie Karty Obiegowej w dziekanacie (p. 13/45).
W dniu wręczenia dyplomów, ze względów organizacyjnych, prosimy przybyć nie później niż o godzinie 13.30. Wręczenie dyplomów może odbyć się w obecności bliskich osób. Na zakończenie uroczystości będzie możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć.