» » Informacja dla studentów niestacjonarnych I roku studiów drugiego stopnia Wydziału Elektroniki

Informacja dla studentów niestacjonarnych I roku studiów drugiego stopnia Wydziału Elektroniki

Osoby zakwalifikowane na I-szy rok niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w Wydziale Elektroniki WAT, które nie odebrały LEGITYMACJI STUDENCKIEJ, nie podpisały UMOWY oraz ŚLUBOWANIA, mogą zgłosić się w dniu:

3 marca 2018 r. (sobota), godz. 10.00

miejsce: obok Biura Przepustek (budynek główny Wojskowej Akademii Technicznej, przy ulicy Gen. Witolda Urbanowicza 2).

W ww. terminie pracownik dziekanatu WEL wprowadzi przybyłe osoby na teren uczelni.

W sytuacjach losowych: tel. 261 839 224.

Osoby, które nie odbiorą legitymacji – przepustki (ELS) nie będą mogły wejść na teren zamknięty, a to uniemożliwi udział w zajęciach oraz korzystanie z biblioteki!