» » Informacja dla studentów o rozpoczęciu studiów II stopnia – nabór luty 2018

Informacja dla studentów o rozpoczęciu studiów II stopnia – nabór luty 2018

 1. WYDZIAŁOWA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 edycja luty 2018, dla studentów I ROKU STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW II stopnia w Wydziale Elektroniki, połączona ze ślubowaniem akademickim odbędzie się w dniu 05.03.2018 r. o godz. 08.00, Sala 19/36, (godzina stawiennictwa 7.45)  ̶  obecność studentów nowoprzyjętych obowiązkowa.
 2. Zapraszamy na spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na I ROK STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW II stopnia w Wydziale Elektroniki, kierunek studiów elektronika i telekomunikacja oraz energetyka.Miejsce spotkania: Klub Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 25A, róg ulic Urbanowicza i Archimedesa).

  Terminy spotkań

 • stacjonarne – STUDIA II STOPNIA: – elektronika i telekomunikacja – energetyka:
  • 01.03.2018 godz. 8.30, Sala 103/K (Klub WAT I piętro)
 • niestacjonarne – STUDIA II STOPNIA elektronika i telekomunikacja:
  • 02.03.2018:
   • 1. spotkanie godz.16.00-16.45, sala 103/K (Klub WAT I piętro)
   • 2. spotkanie godz. 16.45-17.20, sala 113/K, (Klub WAT I piętro,10 godz. lekcyjna)

W dniu organizacyjnym zaplanowano m. in.:

 1. Podpisanie umowy „uczelnia – student”.
 2. Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) osobom, które nie mają legitymacji studenckiej. (Osoby zakwalifikowane spoza WAT powinny mieć przygotowaną odliczoną kwotę 17 złotych na opłacenie wydawanej na spotkaniu elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).
 3. Udzielenie informacji o przydziale do grup dziekańskich.
 4. Spotkanie informacyjne.

Uprasza się, aby każda osoba zakwalifikowana na studia posiadała na spotkaniu dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem) pozwalający na jednoznaczną identyfikację.

Informujemy, że:

 1. Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) jest również przepustką upoważniającą do wejścia na teren „zamknięty” Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie odbywają się zajęcia programowe. Osoby, które nie odbiorą legitymacji ELS (przepustki) nie będą mogły wejść na teren zamknięty WAT i uczestniczyć w zajęciach programowych.
 2. Początek zajęć w semestrze letnim:
  • na studiach stacjonarnych – 01.03.2018 r.,
  • na studiach niestacjonarnych – 02.03.2018 r.
 3. Rozkłady zajęć są podane na stronie Wydziału Elektroniki (Plany zajęć – semestr letni)
Obecność na spotkaniu obowiązkowa.

Oznaczenia grup studenckich pierwszego roku stacjonarnych studiów II stopnia:

 • kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja
  • E7T1S4 – systemy teleinformatyczne,
  • E7B1S4 oraz E7B2S4 – inżynieria systemów bezpieczeństwa
 • kierunek studiów: energetyka
  • D7E1S4 oraz D7E2S4 – elektroenergetyka

Oznaczenia grup studenckich pierwszego roku niestacjonarnych studiów II stopnia:

 • kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja
  • E7T1N4 ‑ systemy teleinformatyczne,

Kontakt: 261 837 224, 261 837 795, 261 839 341 lub dziekanat.wel@wat.edu.pl