Zaliczenie XTme

Osoby, które nie zaliczyły powtarzanego przedmiotu XTme mają możliwość zaliczenia:

  • ćwiczeń w dniu 24.02.2018, sala 2/68, godz 14.20;
  • egzaminu w dniu 25.02.2018, sala 2/68, godz. 9.50.

dr hab. inż. Jerzy Walentynowicz