» » Wyniki podziału na specjalności – nabór 2016

Wyniki podziału na specjalności – nabór 2016

Pod poniższym linkiem, po podaniu numeru albumu, możliwe jest sprawdzenie wyniku podziału na specjalności.

Odwołania w formie pisemnej można składać do Dziekana Wydziału Elektroniki w okresie 14 dni od ogłoszenia wyników, tj. do dnia 23.01.2018 r.

Odwołania prosimy składać w pokoju 9 bud. 45.