» » Spotkanie Rady Przemysłowo-Programowej WEL WAT

Spotkanie Rady Przemysłowo-Programowej WEL WAT

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 14.12.2017 roku o godz. 10.00 w budynku Wydziału Elektroniki WAT w Warszawie odbyło się spotkanie członków Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.
W skład Rady Przemysłowo-Programowej wchodzą przedstawiciele współpracujących z Wydziałem przedsiębiorstw oraz instytucji wojskowych, Samorządu Studentów Wydziału Elektroniki oraz pracownicy i przedstawiciele władz Wydziału.
Na spotkaniu zostały wymienione poglądy dotyczące kształtowania oferty edukacyjnej Wydziału oraz budowania wysokiej jakości kształcenia. Omówiono problemy występujące na styku środowiska naukowego i otoczenia społeczno-gospodarczego.

W spotkaniu udział wzięli:

 1. Przedstawiciele przemysłu:
  • AAT Holding S.A. – Dyrektor Serwisu inż. Łukasz Paradowski
  • AGIS Fire & Security Sp. z o. o. – mgr inż. Marcin Patyk
  • I.C.S. Polska – mgr inż. Hubert Durlik
  • Kubara Lamina S.A. – mgr inż. Jerzy Kubara
  • MESKO Spółka Akcyjna – mgr inż. Michał Wojciechowski
  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – Dyrektor Wojciech Cieślak
  • Systemics-PAB Sp. z o.o. – mgr inż. Dariusz Zmysłowski
  • TRANSBIT Sp. z o.o. – dr inż. Jan Jach
 2. Przedstawiciele resortu obrony narodowej:
  • Inspektorat Sił Powietrznych – płk Jerzy Kwika
  • Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej DG RSZ – były Szef Oddziału płk Ryszard Berent
  • Wojskowy Instytut Łączności – dr inż. Krzysztof Łysek
  • Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 – mjr Marek Zglejszewski
  • Zarząd Kierowania i Dowodzenia – P6 – płk Robert Pazur
 3. Przedstawiciele instytucji naukowych:
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – dr inż. Andrzej Długołęcki
  • Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne – mgr inż. Piotr Sobczak
 4. Przedstawiciele Wydziału Elektroniki:
  • Dziekan – prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
  • Zastępca Dziekana – płk dr inż. Adam Słowik
  • Prodziekan ds. naukowych – dr hab. inż. Mateusz Pasternak, prof. WAT
  • Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju – dr hab. inż. Dariusz Laskowski, prof. WAT
  • Prodziekan ds. studenckich – mjr dr inż. Jarosław Bugaj
  • Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia – prof. dr hab. inż. Stanisław Kulas
  • Przewodniczący komisji ds. kształcenia – dr hab. inż. Grzegorz Różański, prof. WAT
  • Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji – mgr inż. Paweł Stąpór
  • Dziekanat – Marta Nowak
  • Dziekanat – Wanda Dzięciołowska