» » Porozumienie WAT z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Pilicy

Porozumienie WAT z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Pilicy

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 26.11.2017 roku o godz. 11:00 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Rektora Wojskowej Akademii Technicznej płk dr hab. inż. Tadeusza Szczurka, prof. WAT, a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Pilicy, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Annę Woźniczko oraz  Powiatem Zawierciańskim  reprezentowanym przez: Pana Krzysztofa Wronę – Starostę, Pana Bogusława Piotrowskiego  – Wicestarostę, Pana Artura Janosika – Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy oraz Pana Wojciecha Gamrota – Radnego Miasta i Gminy Pilica. Dzięki podpisanemu porozumieniu i objęciu placówek patronatem WAT w szkole będą odbywały się m.in. zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich, organizowane wspólne konkursy naukowe i sportowe, a uczniowie klas maturalnych mają szansę brać udział w pracach uczelnianych kół naukowych. Obecnie z WAT współpracuje ponad 90 szkół lub zespołów szkół średnich i 8 jednostek samorządowych. Celem dodatkowym współpracy jest zwiększenie zainteresowania młodzieży przedmiotami ścisłymi i technicznymi oraz uzyskanie lepszego przygotowania uczniów do podjęcia studiów technicznych, w tym w Wojskowej Akademii Technicznej. Organizatorem podpisania uroczystej umowy był dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT.
W ramach prezentacji bazy laboratoryjnej goście zwiedzili Instytut Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Laboratorium Broni Palnej na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa.