Pani dr Anna Wachulak, koordynator programu ERASMUS w WAT, zaprasza wszystkie studentki i studentów Wydziału Elektroniki
na prelekcję dotyczącą realizacji programów ERASMUS oraz MOST.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. (piątek)
w godzinach 15.15 – 15.40 w Auli E (Sztab)