» » BHP – drugi termin zaliczenia

BHP – drugi termin zaliczenia

Studenci Wydziału Elektroniki, którzy nie zaliczyli BHP w pierwszym terminie, mogą w dniach 20.XI  – 19.XII. 2017 r. przystąpić do ponownego zaliczenia polegającego na zdania testu na platformie e-learningowej pod adresem:
https://ebhp.wat.edu.pl
Przypominamy, że zgodnie z decyzją Rektora WAT Nr 30/RKR/2017 z dnia 21 września 2017:
  • zaliczenie BHP jest wymagane do zaliczenia pierwszego semestru studiów.
  • warunkiem uzyskania zaliczenia szkolenia BHP jest zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na platformie oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z testu.
Test będzie dostępny tylko do 19.12.2017r.
Należy się zalogować na stronie https://ebhp.wat.edu.pl/, podając swój email w domenie student.wat.edu.pl (studenci) lub wat.edu.pl (doktoranci).
Hasłem startowym jest ciąg znaków, składający się z trzech pierwszych liter imienia ojca, pięciu ostatnich cyfr numeru pesel oraz trzech pierwszych liter imienia matki (małe litery bez polskich znaków diakrytycznych). Osoby nie posiadające numeru pesel mają hasło startowe składające się z sześciu liter.
W przypadku niezaliczenia testu poprawkowego na platformie e-learningowej student zalicza szkolenie bezpośrednio przed specjalistą Zespołu BHP.
Po zalogowaniu się należy zmienić hasło.