» » Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Elektroniki z dnia 14.11.2017 r.

Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Elektroniki z dnia 14.11.2017 r.

wpis w: Aktualności | 0

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego na wybory uzupełniające do Rady Wydziału Elektroniki w dniu 22 listopada 2017 w sali 121 (sala Rady Wydziału Elektroniki), budynek 45 o godz. 9:00.
W wyniku weryfikacji kandydatów zgłoszonych do uczestnictwa w wyborach uzupełniających na członka Rady Wydziału Elektroniki WAT w kadencji 2016-2020 stwierdza się, że wymogi spełnia:

dr hab. inż. Jacek PAŚ

Komisja Wyborcza WEL